BARTŁOMIEJ SWEBODZIŃSKI

oficjalnie i... mniej oficjalnie

Absolwent kierunku psychologii ze specjalnością z neuropsychologii klinicznej na Wydziale Psychologii UW w 2005 r., studiów podyplomowych ze Stosowanej Analizy Zachowania oraz studiów doktoranckich w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, zakończonych nadaniem tytułu doktora nauk społecznych w dziedzinie psychologia w 2017 r.

 

Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, afiliowanego w Association for Behavioral Analysis International. Prowadzi współpracę dydaktyczną z Instytuten Neuronauk Poznawczych i Behawioralnych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Ponadto, współpracuje z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, prowadząc zajęcia z psychologii i psychologii muzyki.

Aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych sympozjach naukowych. Jest współautorem publikacji naukowych w dziedzinie analizy zachowania. Brał udział w szkoleniach z „Neuroobrazowania struktur i funkcji ludzkiego mózgu” w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, a także w konferencjach medycznych w dziedzinie neurologii, geriatrii i rehabilitacji.

Działalność zawodową prowadzi od przeszło dziesięciu lat. Pomógł dotychczas przeszło siedemset pięćdziesięciorgu pacjentom. Pracował w NZOZ MEDI-system – Ośrodek „Mazowia”. Współpracował również z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centrum Rehabilitacji Miłosna CORPOMED, Centrum Terapii PROMITIS w Warszawie, Centrum Rehabilitacji Neurologicznej – Vita w Pruszkowie.

Obok aktywności zawodowej i naukowej jest muzykiem flecistą i recytatorem. Wykonuje muzykę dawną z zespołem Ars Nova w Warszawie, a także prowadzi własny zespół Flauto Dolce. Jest miłośnikiem zwierząt wszelkich, kuchni regionów smacznie przygotowanej oraz literatury niebanalnej i muzyki dobrze wykonanej. uwielbia odwiedzać Nową Zelandię, korzystając z czystości przyrody.

Biegle posługuje się językiem angielskim, a także – w stopniu średniozaawansowanym – językiem niemieckim.

​© 2015 by SWEBART. Bartłomiej Swebodziński.

Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now